June 06, 2023

MOJE POREKLO

MOJE POREKLO
Da li to što se neko izjašnjava kao Srbin, Englez, Danac zaista u etničkom smislu to i jeste u potpunosti? Da li danas u 21. veku ima i u kojem broju etnički čistih nacij...
Read more